Bestuur

foto Wulf van Alkemade foto Lucas Hendrikse FIT 2015 Pasfoto
Wulf van Alkemade
Voorzitter
Route de la Croisette 19
CH-1659 Rougemont, Zwitserland
06 51 43 30 00
voorzitter@ctcdeflamingos.nl
Lucas Hendrikse
Vice Voorzitter/Secretaris
Kraaienlaan 1
2566 RA  Den Haag
06 83 64 89 44
secretaris@ctcdeflamingos.nl
Jaap Dickmann
Penningmeester
Overtoom 270-2
1054 JB  Amsterdam
06 30 15 62 57
jaap.dickmann@outlook.com 
 foto Jeroen Smits
Steven de Bruin
Wedstrijdsecretaris
Baarsstraat 11-3
1075 RT  Amsterdam
06 20 52 76 97
wedstrijdsecretaris@ctcdeflamingos.nl
Jeroen Smits
Bestuurslid
Ridderlaan 24
2596 PK  Den Haag
06 55 30 03 41
j.smits@aukesmits.nl 

 

 

Cricket Touring Club De Flamingo’s

Opgericht 28 juni 1921
Cricket Touring Club de Flamingo’s (CTC de Flamingo’s) is een cricketgezelschap. De Flamingo’s organiseren wedstrijden in binnen- en buitenland (tweejaarlijkse crickettour), het grootste jeugdcrickettoernooi van Nederland (FJT) en crickettoernooien voor de jongere jeugd (FAST U14 en FIT).

Ereleden

1921    Lt. Col. A. C. Johnston († 1952) (Surrey)

1925    C.R. Anson †

1925    J.L.F. de Meyere Fzn. †

1925    C.M. Pleyte d’Ailly †

1925    Lt. Col. K. B. Stanley †

1925    Viscount Cobham († 1977)

1925    Mr. F.A. Davidson † Duke of Norfolk †

1925    Mr. H.A.j. Kessler †

1928    Jhr. G.F. van Test van Goidschalxoord †

1928    P.F. Warner †

1937    Mr. G. Hamburger †

1946    Mr. H. van Manen †

1948    A.M.J. de Beus († 1971)

1961    Dr. M.P.J.M. Jansen †

1961    D. Kappelle († 1969)

1965    Col. N.J. Wilson. OBEDL. († 1998)

1971    Jhr W. van den Bosch †

1971    Mr H.W. Glerum († 2002)

1971    Mr M.A.V. Slingenberg († 2008)

1977    R.F. Onstein (lid sinds 1959)

1980    L. Molijn († 2008) 1984    Willem van Rossem †

1984    Mr G.W.A. van Laer (lid sinds 1961)

1984    Ir H.A.G. Wijkhuizen (lid sinds 1957)

1991    E.A. Nieuwenhuijzen Kruseman (lid sinds 1973)

2000    Drs J.Ph van Dok (lid sinds 1974)

1996    Mr Th. Vermeulen (lid sinds 1973)

1997    J. Wulf van Alkemade (lid sinds 1981)

Leden van Verdienste

2010    Ed de Moura Correia

2010    Frank van der Weijden

Flamingo Juniores Toernooi

Jaap Dickmann

Bankrelatie

ABN AMRO Bank Wassenaarseweg Den Haag Rek.nummer: 47 42 15 571 t.n.v. De Penningmeester van de CTC De Flamingo’s Automatische inning/afschrijving van de jaarcontributie, wordt zeer op prijs gesteld. Machtigings formulier op te vragen bij de Penningmeester van de CTC. Opzegging van het lidmaatschap, schriftelijk bij de Penningmeester vóór 1 januari van het desbetreffende jaar.

Naar boven