Het bestuur van de Flamingo’s nodigt u van harte uit voor de Algemene Ledenvergadering

van 21 maart 2014 en aansluitend het Heerendiner, op de volgende locatie:

Clubhuis H.V. & C.V. Quick

De Savornin Lohmanlaan 215

2566 BZ Den Haag

Aanvang: 19.00 uur, bar open 18.00 uur. Kosten: € 55, studenten € 25

Meldt u zich aan door een email te sturen naar secretaris@ctcdeflamingos.nl